YARATICILIK AKADEMİSİ renk kategorisi videoları Jotun

sponsorluğunda gerçekleşti. Farklı yaşam alanlarına derinlik,

kontrast, stil kazandıran, kimi durumlarda mimari kusurları

gizleyen, ölçek-orantı sorunlarını gideren ve kişiselleştirmeye

katkıda bulunan renk uygulamaları Jotun renk kartelalarının

kullanıldığı iki farklı evde çekildi. 'Doğru renk kullanımı

ortama nasıl değer katar, kullanıcının gündelik yaşam alışkanlıkları, sosyokültürel özellikleri ve kişisel zevkleri renk seçiminde karar süreçlerini nasıl etkiler' gibi soruları mekan tasarımlarının hikayeleri üzerinden anlattığımız videolarımızın ilki Tepta Aydınlatma Stratejik Marka Direktörü ve Tasarımcı Özlem Yalım'ın kendi yaşam alanı ve Mimar Ezgi Akgün Erturhan'ın tasarladığı yaşam alanı üzerinden anlatıldı. Mekan analizinden başlayarak renk seçimi ve uygulama aşamaları, ölçek ve oran, ritim, denge, simetri, asimetri, boşluk-doluluk, zıtlık, 'renk etkileşimi' benzeri kavramlara değinen profesyoneller, rengin bir mekanın özgün hikayesini oluşturmadaki gücünden de bahsediyorlar.

Tepta Aydınlatma Stratejik

Marka Direktörü ve Tasarımcı Özlem Yalım

"Mekanlarda renk tahmin etmediğimiz kadar önemli bir

yer tutuyor. Çünkü renklerin duygularımızı yönetme gücü var.Ayrıca

mekan tasarımında pek çok problemi renk yardımı ile çözebiliriz.

Özellikle dar, küçük mekanlarda yekpare renk kullanımını tercih

ediyorum. Kendi evimde de tek bir duvarda vurgu yapmak istemedim

ve tüm duvarlarda aynı rengi kullandım. Moda'da 1950'li yıllara

ait yüksek tavanlı bir ev burası, eski bir dönem evi. Yüksek tavanlı,

geniş camları olan ve odaların birbirinden çok sayıda kapı ile ayrıldığı

bir mekan. Evin hem duvarlarında hem de tavanlarında çok koyu

bir renk kullanması seçtim. Aslında bunu kendi yaşam stilimin bir gereksinimi olarak yaptım, çünkü işim gereği günümün büyük bir

kısmını aydınlatma elemanları altında geçirdiğden, evde olduğum

zamanlarda daha karanlık bir ortamda yaşamak istedim. Salonda

Jotun'un 1434 Elegant rengini kullandım. Tavanlar ve kapılar da

dahil olmak üzere mekanın tümünde bu koyu tonu kullandım. Jotun

boyanın matlığı ve emiciliği, ışığı hiçbir şekilde yansıtmaması özellikle koyu renklerde büyük önem taşıyor."

Mimar Ezgi Akgün Erturhan

"İstinyede, her odasında farklı rengin kullanıldığı bir

apartman dairesi burası. Kullanıcısı yoğun çalışma hayatı içerisinde

olan genç bir iş insanı ve evine geldiğinde konforlu bir dinlenme

ortamına ihtiyaç duyordu. Eve girdiğinizde salon alanı içerisinde sizi

kendisine doğru çeken müthiş manzaraya sahip, muhteşem bir yeşil

alanla buluşuyor. Mekan tasarımındaki çıkış noktam da bu oldu.

Bu alanı tüm renk yansımalarıyla mekana taşımak istedim.O

nedenle bu manzarayı canlı bir tabloya gibi masif ahşapla çerçevele-

yerek işe başladım. Mekan bir anda derinlik kazandı. Böylelikle

tasarım hikayemiz bizi doğru renklere ve malzemelere ulaştırıyor.

Masif ahşabı seçince, duvarlarında yine manzaradaki renklere yönel-

dim ve yeşil, mavi tonlara böyle ulaştım. Bu renk seçimi mutfak ve

diğer mekanlardaki renk seçimlerine de götürdü beni. Uyumak,

çalışmak ve misafir ağırlamak için kullanılan ayrı mekanları üç ayrı

tonda boyadık. Her mekan kendi fonksiyonlarına uygun söylemleri

olan bir renge sahip oldu."