1923'ten günümüze markanın yolculuğunu, tarihi dönemeçlerin, değişimlerin, toplumsal ve ekonomik gelişmelerin izlerini sürerek kronolojik bir akışta anlatan kitap, bir kültür mirasını gelecek nesillere aktarma amacıyla hazırlandı. Araştırmacı yazar Sevecen Tunç tarafından kaleme alınan esere, Minoa, Pandora, Patika ve Remzi Kitabevi şubelerinin yanı sıra Baylan mağazalarından ulaşılabiliyor.

Kuşaklar boyu müdavimlik geleneğinin en özgün temsilcilerinden biri olan Baylan'ın kültür mirası niteliği taşıyan öyküsünün anlatıldığı eser farklı nesilleri aynı serüvende buluşturuyor. Bir kurum hikâyesi olmasının ötesinde İstanbul ile ülkenin geçirdiği sosyolojik ve kültürel değişimleri ve günümüz modern Türkiye'sine uzanan süreci ele alıyor. Baylan'ın asırlık lezzet yolculuğunda yeme-içme dünyasına yaptığı katkılar, gerçekleştirdiği "ilk"ler ve her daim koruduğu yenilikçi tavrı okurlara ilham veriyor.

Şekerleme ve pastacılık kültürünün başlangıç ve gelişim yıllarını anlatan kitap, aynı zamanda gastronomi literatürüne de bir katkı sağlıyor. Bir dönem kültür ve sanat insanlarının buluşma mekânı haline gelen ve "Baylancılar" olarak anılan bir edebiyat ekolüne ev sahipliği yapan Beyoğlu şubesinin öyküsü, edebiyat tarihimize düşülen kıymetli bir not niteliği taşıyor.