TEMA : EYLEMLERİMİZ GELECEĞİMİZDİR.

SAĞLIKLI BESLENME İLE AÇLIĞA SON VERİLMİŞ BİR DÜNYA.

"Açlığa Son" amacına ulaşmak yalnızca açlık konusuna eğilmek değil, aynı zamanda insanlığın ve gezegenin beslenmesi için de çalışmak demektir. Dünya Gıda Günü bu yıl, ilgili tüm sektörleri, sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi herkese ulaşılabilir kılmak için harekete geçmeye, aynı zamanda da herkesi yediklerimiz üzerinde düşünmeye davet ediyor.

Geçtiğimiz son on yılda yaşanan küreselleşme, kentleşme ve gelir artışı neticesinde beslenme ve yeme alışkanlarımızda çarpıcı değişiklikler yaşanmıştır. Bu süreçte, mevsimsel ve daha çok bitkisel ürünler ve lif yönünden zengin yiyeceklerden uzaklaşarak, ağırlıklı olarak şeker, yağlar, tuz, işlenmiş gıdalar, et ve diğer hayvansal ürünlerden oluşan yüksek kalorili yiyeceklerle beslenmeye geçiş yaptık. Evde yemek hazırlamakla geçirilen süre azalırken, özellikle şehirde yaşayan tüketiciler, gitgide süpermarket, fast food satış noktaları, yiyecek satışı yapan sokak satıcıları ve paket servis restoranlarına yönelmiştir. Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzının bir araya gelmesiyle, obezite oranları, sadece gelişmiş ülkelerde değil, açlığın ve obezitenin genellikle bir arada bulunduğu, düşük gelirli ülkelerde de artmıştır. Bugün 670 milyondan fazla yetişkin, 120 milyon kız ve erkek çocuğu (5-19 yaş arası) obez ve 5 yaşın altında 40 milyonu aşkın çocuk fazla kilolu iken, 820 milyonu aşkın insan ise açlık çekmektedir. Sağlıksız beslenme; kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve bazı kanser türleri gibi bulaşıcı olmayan hastalıklarda ölümlere sebep olan risk faktörlerinin başında gelmektedir. Dünya çapındaki ölümlerin beşte biriyle ilişkilendirilen sağlıksız yeme alışkanlıkları, yılda 2 trilyon ABD Dolarına yaklaşan maliyetiyle hükümetlerin sağlığa ayırdıkları bütçelerin üzerinde büyük bir yük oluşturmaktadır.

Tarımsal üretimden işlemeye ve perakende satışa kadar, gıda sistemlerimizin şu anki işleyişinde tahıllar gibi ana tarım ürünlerine öncelik verildiğinden, taze ve yerel gıdalar için yeterli alan kalmamaktadır. Gıda üretimindeki artış, iklim değişikliyle de birleştiğinde biyolojik çeşitliliğin hızlı bir şekilde kaybedilmesine neden olmaktadır. Tarih boyunca 6000'den fazla tür, gıda amaçlı olarak ekilip biçilirken, günümüzde dokuz bitki türü toplam tarımsal üretimin %66'sını oluşturmaktadır.

Oysa ki ürün çeşitliliği sağlıklı beslenmenin temini ve çevrenin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Obezite ve diğer kötü beslenme biçimleri neredeyse her üç insandan birisini etkilemektedir. Tahminler bu oranın 2025 yılı itibarıyla her iki kişiden biri şeklinde olacağını göstermektedir. Her ne kadar kötü beslenmenin azaltılmasını sağlayacak uygun maliyetli çözümler mevcut olsa da, tüm bu çözümlerin, taahhütlerin ve eylemlerin küresel ölçekte arttırılması gerekmektedir.

SAĞLIKLI BESLENME NEDİR?

Sağlıklı beslenme, aktif bir hayat sürmek ve hastalık riskini azaltmak için bireylerin besin ihtiyaçlarını karşılayan, yeterli, güvenilir, besleyici ve çeşitlilik içeren gıdalardan oluşan beslenmedir. Bunlar daha çok, meyve, sebze, bakliyat, sert kabuklu yemişler, tohumlar ve tam tahıllar ile yağ (özellikle doymuş yağ), şeker ve tuz oranı düşük olan gıdaları kapsar. Birçok insan sağlıklı beslenme için gerekli besleyici gıdalara ya ulaşamamakta ya da birçok insanın maddi durumu bu gıdaları karşılamaya yetmemektedir.

DÜNYA GIDA GÜNÜ İLETİŞİM STRATEJİSİ

Dünya Gıda Günü 2018 kampanyası kapsamında 300'ü aşkın etkinlik ve 30'dan fazla dile çevrilmiş materyalle yaklaşık 150 ülkede rekor sayıda insana ulaşılmıştır. Genç bir kitleyi harekete geçiren kampanya, Dünya Gıda Günü Poster Yarışması ile 2017 yılına kıyasla %30'luk bir artışla 117 ülkeden çocukların katılmasına ön ayak olmuştur. Bu kampanya, Dünya Gıda Günü'nü Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'yla (SKA), özellikle de "Açlığa Son" amacıyla birbirine bağlayan ve bu amaca ulaşılmasında FAO'yu BM'nin lider kuruluşu konumuna getirmeyi hedefleyen 3 yıllık kurumsal bir iletişim stratejisinin tepe noktası olmuştur. 2019 kampanyasında da bu başarı esas alınacak olup farklı sektörlerin, kültürlerin ve milletlerin katılımını kolaylaştıran temel ve evrensel mesajlarla FAO'nun beslenme konusundaki çalışmaları vurgulanacaktır.