Kurallar

07.02.2011 ile 20.02.2011 tarihleri arasında “www.sofra.com.tr İnternet Sitesi” nde (Bundan sonra sadece ve kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) “SEVGİLİLER GÜNÜ YARIŞMASI” (Bundan sonra kısaca “Uygulama” olarak anılacaktır.) düzenlenecek ve İnternet Sitesi ziyaretçileri tarafından gerçekleştirilecek oylamalar neticesinde en yüksek puanı alan ilk 10 (on) Katılımcıya 6 aylık “Sofra Dergisi” aboneliği, 30 kişiye “Sofra Özel” tarif kitabı hediye edilecektir.

İnternet Sitesi üzerinden yapılacak Uygulamaya katılacak katılımcılar, işbu katılım kurallarında yer alan kuralları/koşulları okuduklarını ve metinde belirtilen tüm kuralları kabul etmiş olduklarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

 • 1) Katılımcıların, Uygulamaya katılabilmeleri için İnternet Sitesi’nde “Okur Tarifleri/Sevgililer Günü” bölümüne 07 Şubat 2011 tarihinde saat ……… de başlayıp 20 Şubat 2011 tarihinde saat 12.00’ye kadar Sevgililer Günü’ne özel olarak, herhangi bir başka kişinin/kuruluşun tarifinden alıntı veya birebir kopya niteliğini taşımayan, tamamen özgün nitelikteki yemek tariflerini göndermeleri gerekmektedir. Yarışma süresi içinde “Okur Tarifleri/Sevgililer Günü” bölümüne gönderilen tüm tarifler editoryal kontrolden geçip, uygun bulunarak onaylandıktan sonra bu bölümde yer alabilecek ve Uygulama’ya dahil kabul edilecektir. Uygulamaya dahil edilen tüm tarifler, yarışma sonrasında da “Okuyucu Tarifleri” olarak sitede yayınlanmaya devam edecektir.
 • 2) Katılımcılar yarışmaya birden fazla sayıda yemek tarifi (Bundan sonra kısaca tarif olarak anılacaktır.) göndererek katılabilirler. Katılımcılar Uygulama kapsamında tariflerini İnternet Sitesi “Okur Tarifleri/Sevgililer Günü” bölümüne online olarak bırakabileceklerdir.
 • Katılımcıların gönderdiği tarifler öncelikle www.sofra.com.tr editörlerinin kontrol ve onayından geçecek, editörler tarafından uygun bulunan özgün tarifler Uygulama’ya dahil edilerek yayına alınacaktır. Katılımcılar, www.sofra.com.tr İnternet Sitesi’nin gönderilen her tarifi yayınlamakla yükümlü olmadığını peşinen kabul ederler.
 • 3) Katılımcıların gönderdikleri tarifler, İnternet Sitesi Uygulama sayfasında yayınlanacak ve İnternet Sitesi ziyaretçilerinin oylamasına açılacaktır. Katılımcılar, İnternet Sitesi’nde yayınlanmasını istedikleri tarifin özgün nitelikte olacağını, izinsiz içerik kullanımı ve intihal içermeyeceğini, tarif üzerinde üçüncü kişilerin hiç bir hak ileri sürmeyeceklerini, tarifin İnternet Sitesi’nde yayınlanmasına hiç bir engelin bulunmadığını ve bu hususta üçüncü kişilerin ve/veya kuruluşların hiç bir haklarının bulunmayacağını, aksi takdirde bu nitelikteki tariflerin FSEK EK madde 4/c gereği yayından kaldırılabileceğini, değerlendirme dışı tutulacağını, bu konuda herhangi bir itiraz haklarının bulunmadığını, Uygulamaya katılımdan peşinen feragat etmiş sayılacaklarını kabul etmektedirler. Bu şekilde bir kullanımı tespit edilen uygulamacı, Turkuvaz Medya Grubu’ndan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ederler.
 • 4) Katılımcılar, TURKUVAZ MEDYA GRUBU ve/veya yetkilileri ve/veya personelinin yayınlanan tarifler nedeni ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında üçüncü şahısların hak ve alacak taleplerine muhatap olmayacağını, özgün olmayan bir tarif ile Uygulamaya katılmaları ve bu tarifin yayınlanması halinde; TURKUVAZ MEDYA GRUBU ve/veya yetkilileri ve/veya personelinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka Patent mevzuatı ve diğer her hangi bir mevzuat ihlali nedeni ile muhatap olacağı her türlü talepten yalnızca kendisinin sorumlu olacağını, böyle durumlarda derhal müdahale ederek tüm sorumluluğu üstleneceğini, tüm hukuki, cezai ve idari sorumluluğun yalnızca kendisine ait olacağını, yukarıda belirtilen yetkililerin herhangi bir şekilde maruz kalacağı para cezası, maddi/manevi tazminat veya diğer her hangi bir zararı, yapılacak yazılı bildirim üzerine derhal bir mahkeme hükmüne gerek olmaksızın tazmin edeceğini, TURKUVAZ MEDYA GRUBU ve/veya yetkilileri ve/veya personelinin kayıtsız şartsız rücu hakkı bulunduğunu,
 • 5) Gönderilen tarifler İnternet Sitesi üzerinden oylamaya açılacak, tariflere İnternet Sitesi ziyaretçileri tarafından tıklanarak oy verilecek ve oylamalar neticesinde en yüksek puanı alan ilk 10 Katılımcıya 6 aylık Sofra Dergisi aboneliği, 30 kişiye “Sofra Özel” tarif kitabı hediye edilecektir. Hediyelerin detayları, özellikleri ve teslim bilgileri http://www.sofra.com.tr/SevgililerGunu/Hediyeler linkinde yer almaktadır.
 • 6) Uygulama 07 Şubat 2011 tarihinde saat 20:00 de başlayıp 20 Şubat 2011 tarihinde saat 12.00’da sona erecektir. Uygulamada İnternet Sitesi ziyaretçilerinin oyları ile en yüksek puanı alan ilk 40 Katılımcı 21.02.2011 tarihinde saat 12.00’a kadar İnternet Sitesi’nde ilan edilecektir. Ayrıca, bu kişiler TURKUVAZ MEDYA GRUBU tarafından Uygulamaya katıldıkları email adreslerine mail atılarak bilgilendirileceklerdir.
 • 7) Kazanan yarışmacıların belirlenmesi esnasında eşit oy alan Katılımcıların olduğunun tespiti halinde, Katılımcılar arasından söz konusu toplam oyu ilk önce kazanmış olan katılımcı daha üst sırada yer alacaktır.
 • 8) Uygulamanın amacı; “Okur Tarifleri/Sevgililer Günü” kategorisinde, www.sofra.com.tr sitesinde yer alan başvuru bölümüne bırakılan tariflerin içerisinden, 20.02.2011 saat 12.00’a kadar İnternet Sitesi ziyaretçileri tarafından yapılan oylamaların internet sitesine ulaşması neticesinde en yüksek puanı alan ilk 40 tarifi belirlemek olup, belirtilen ilk 40 tarifin sahibi Katılımcılar, 5. maddede belirtilen hediyeleri almaya hak kazanmış olacaklardır.
 • 9) İnternet Sitesi ziyaretçileri, Katılımcılar tarafından gönderilmiş tariflere istedikleri kadar oy verebilecektir. Ayrıca, Katılımcılarca ilgili kategoriye birden fazla tarif gönderilebilecektir.
 • 10) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • 11) İnternet Sitesi’nde yer alacak tariflerin her biri İnternet Sitesi ziyaretçilerince oylanacak olup, Katılımcıların Uygulama süresince gönderdikleri tariflerden kaç oy almış olduğu ve Uygulama sonunda ulaştığı toplam oy, İnternet Sitesi üzerinden duyurulacaktır.
 • 12) Sofra Dergisi aboneliği kazanan Katılımcılar hediyelerini, kimlik bilgileri ve email adreslerinin teyidi karşılığında önceden bildirmiş oldukları adreslerinden teslim alacaklardır. Sofra Özel Kitabı kazanan katılımcılar ise uygulama sonuçlarının açıklanmasından ve kendilerine ulaşılmasından itibaren en geç 21 gün içinde kimlik belgeleri ve email adreslerinin teyidi karşılığında önceden bildirmiş oldukları adreslerinden hediyelerini teslim alacaklardır.
 • 13) Katılımcılar, uygulamaya ilk katılımları esnasında ad, soyad, adres, e-mail adresi bilgilerini eksiksiz olarak İnternet Sitesi’nin ilgili bölümünde belirtmekle yükümlü olacaktır. Bu nedenle, katılımcıların söz konusu iletişim bilgilerini kontrol etmeleri, tam ve eksiksiz olarak sisteme girmeleri gerekmekte olup, bu husustaki tek sorumluluk münhasıran katılımcıların kendilerine ait olacaktır. Kazanan Katılımcılara dereceleri ve ödül teslimine ilişkin bilgileri, yarışmaya girişte beyan edilen email adresleri vasıtasıyla bildirilecektir. Bu nedenle Katılımcılar, iletiyi gönderdikleri email adresinin ödüllerini alabilmeleri için yegane iletişim yolu olduğunu, email adreslerini sürekli kontrol ederek, aktif tutmak ve gelecek mailleri takip etmek hususunda sorumluluğun kendilerinde olduğunu, katılımcıların e-maillerindeki dolulukdan, sistem ya da alt yapı sorunlarından İnternet Sitesi ve TURKUVAZ MEDYA GRUBU’nun sorumlu olmadığını ve/veya TURKUVAZ MEDYA GRUBU’nun katılımcıya ödülün süresinde ve/veya hiç ulaştırılamaması nedeniyle herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını peşinen kabul etmektedirler.
 • 14) TURKUVAZ MEDYA GRUBU tarafından kazanan katılımcıya ödül teslimat bilgisi ile ilgili olarak SİSTEME BIRAKTIKLARI E-MAİL ADRESİ ÜZERİNDEN ULAŞILACAKTIR. Bildirimi takiben, kazanan Katılımcının 01 Mart. 2011 saat 12:00 ’aa kadar TURKUVAZ MEDYA GRUBU yetkilileri ile e-mailin gönderildiği sofra@sofra.com.tr adresine geri dönüş yaparak temasa geçmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde ulaşılamayan ve/veya ulaşıldığı halde TURKUVAZ MEDYA GRUBU ile irtibata geçmeyen Katılımcılar ödül hakkından feragat etmiş sayılacaktır. Bu durumda ödülün bir sonraki sırada yer alan katılımcıya devretmesi söz konusu olmayacaktır.
 • 15) Söz konusu Uygulamaya 18 yaşından küçükler katılamaz. Gerçekte 18 yaşından büyük olmayan ancak 18 yaşından büyük olduğunu beyan ederek Uygulamaya katılan üyeler ödül kazansalar dahi bu haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.
 • 16) Uygulamada dereceye giren tüm katılımcıların ad, soyad ve mail adreslerinin ilk bölümü ve dereceleri Uygulamanın biteceği 21.02.2011 günü saat 12.00’a kadar İnternet Sitesi’nden ilan edilecektir.
 • 17) Hediye almaya hak kazanan Katılımcılar, elde ettikleri ödülü başka bir kişiye devredemeyecekleri gibi, ödülün bir başka ürün ile değiştirilmesini ya da bedeli nispetinde para olarak ödenmesini talep edemeyeceklerdir.
 • 18) İşbu Sözleşme konusu İnternet sitesi, 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermekte olup, TURKUVAZ MEDYA GRUBU’nun hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. TURKUVAZ MEDYA GRUBU, söz konusu İnternet Sitesi’ne ilişkin olarak “uyar ve kaldır” prensibini benimsemektedir. Bununla birlikte; telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, sofra@sofra.com.tr mail adresinden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler, Hukuk Müşavirimiz tarafından incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır. Ayrıca, mahkemelerden talep gelmesi halinde hukuka aykırı içerik üreten ve hukuka aykırı paylaşımda bulunan üyelerin tespiti için gerekli teknik veriler sağlanacaktır.
 • 19) TURKUVAZ MEDYA GRUBU bünyesinde çalışan şirket personellerinin ve personellerin 3. dereceye kadar akrabalarının Uygulamaya hiçbir şekilde katılım hakkı bulunmamaktadır. Buna rağmen şirket personellerinin veya 3. dereceye kadar akrabalarının Uygulamaya katılması ve ödül kazanmaları halinde ilgili personel veya yakınları bu haklarından feragat etmiş sayılacak olup, İnternet Sitesi ve TURKUVAZ MEDYA GRUBU’ na karşı herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunamayacaklardır.
 • 20) TURKUVAZ MEDYA GRUBU’nun Uygulamanın kurallarında tek taraflı takdir hakkına dayalı olarak değişiklik yapma hakkı saklı olacaktır.
 • 21) Uygulamaya Türkiye dışından katılım kabul edilmeyecektir.

Sen de Katıl !

Tariflerinizi gönderin. Seçilen tarifleriniz yarışmaya katılsın. Muhteşem hediyelerden biri sizin olsun.

 • sen de gönder

Tarif Arama Kutusu

tarif ARA